Konuşma Bozukluğu

Konuşma Bozuklukları

konuşma bozukluğuİnsan her zaman dilediğince konuşamaz, tabi ki bunun çok farklı sebepleri olabilir. Yaşanılan her durum konuşmalarımızı da ses tonlarımızın nerede nasıl olması gerektiğini de öğretir bize zamanla.. her zaman istediğimiz gibi konuşamayız çünkü bazen heyecanlı olur insan bazen düşünceli..

Hiçbir şey yokken de konuşamayabilir insan, eksikliğini yaşadığı durumlar kişinin tam olarak bazı düşüncelerini dışa vurmasına engeldir. Bu durumların bir engel olarak düşünülmesi ne kadar doğrudur bilinmez ama aşılmak istenen bir durum olduğu çoğu kez aşikârdır.

kekeme (96)

Kekemelik, harf sorunları gibi sıkıntıların aşılması adına yapılabilecekler yok değildir. Fakat sorunun kaynağı hangi aşamada olduğu ve ne kadar sıklıklarda yaşandığının keşfedilmesi yani tespiti sorunların iyileştirilmesi adına önemli kıstaslar olarak belirlenebilir. Konuşma bozuklukları kişilerin yaşamında farklı diyaloglara girmesine mani olarak onların öz güven eksikliği yaşamalarına da sebep olabilmektedir. Özellikle küçük yaşlarda çok sık görünen harf sorunları kişilerin bazı harfleri kelime içerisinde tam olarak çıkartamamalarına sebebiyet vermektedir. Özellikle işitme kaybı olmayan çocukların bu dil tembelliği olarak adlandırılabilecek dil kabiliyetlerini kazanmaları ve bu sorunları atlatabilmeleri olasıdır.

Konuşma sorunları sürekli yaşanmayan bir durum olarak da karşılaşılabilen bir sıkıntı olabilmektedir. Özellikle de akıcı konuşma bozukluğu çoğu zaman heyecanlı ve gergin ortamlarda sıkıntı çıkarmaktadır. Bu sorunların aşılabilmesi için kontrollü bir konuşma alışkanlığını kişiye empoze edebilecek bilimsel geçerliliği olan teknikler uygulanmalıdır.

Dil Tembelliği

 

Dil Tembelliği

Dil TembelliğiKüçük yaşlardan itibaren oluşan bir vaka olması önem teşkil eder. Eğer sonradan oluştu ise ayrıntılı bir KBB muayenesi ile (kas uyarımında ve sinirlerde) bir patolojinin olup olmadığı ayrıntılı olarak araştırılabiliniz. Dil tembelliğinin yaşandığı durumlarda dil ve dudak hareketleri istenildiği kadar rahat ve elastik boyutlarda işlev göremez ve dilenen seslerin çıkarıltılması mümkün olmayabilir. Dil tembelliği seslendirilemeyen harflerin olduğu kelimeler ve hatta yoğun yaşandığında cümleler anlaışlmaz boyutlarda olabilmektedir.

kekeme (5)

Verdiğimiz terapilerde de, dudak, dil ve yanak kaslarının harekete geçirilmesini ve doğru kullanılması yönünde egzersizlerle bu sorunun sebebiyet verdiği iletişim bozukluğu da ortadan kaldırılabilir. Öğrenilen seslerin sürekliliğinin sağlanması sadece sesin çıkartılabilmesiyle değil ayrıca cümle içerisinde de anlaşılır boyutlarda kullanılmasına da bağlıdır.

Kekemelik Nasıl Geçer

Kekemelik Nasıl Geçer

Kekemelik Nasıl Geçer

Konuşma sırasında yaşanan takılmaların, duraksamalara genel olarak verilen isim kekemelik olsa da “kekemelik nasıl geçer sorusundan önce kekemelik türü ve gelişim süreçlerinin araştırılmasının gereği önem teşkil etmektedir. Kekemelik köken itibari ile genetik yapısı olmayan ve doğuştan ileri gelen bir problem tipi değildir. Kekemelik nörolojik bir sorun olarak da adlandırılabilecek olumsuz bir potansiyele sahip değildir.

Kişilerin özellikle küçük yaşlarda yaşadıkları çevrenin etkisiyle ortaya çıkan bir sorun olan konuşma bozuklukları şivenin değişkenliğinde olduğu gibi aile bireylerininde olan problemi algılayıp küçük yaşlarda bu sorunu benimseyebilmektedir. Kişilerdeki kekemelik sorunlarının temel kaynağının ise yaşanmış korkulu olaylara bağımlı olduğunu söylemek genel itibar ile yanlış sayılmayacaktır. Çünkü bu sorunu yaşayan birçok birey beklenmedik özellikle de ani gelişen olayların korkularından sonra konuşma bozukluğu yaşadıklarını ifade etmektedirler.

Konuşma Bozukluğu

Konuşma Bozukluğu

Konuşma Bozukluğu

İletişimin ana dayanağı olarak görülen konuşmaların etkileşimde bulunduğu ortamlarla birlikte konuşma problemleri görülmeye başlanabilmektedir. Konuşma bozuklukları etkileşim olarak bakıldığında fiziksel problemlerden  çok alışılagelmiş veya ani gelişen arka planı olmayabilen vakalar ile ortaya çıkabilen problemler olmaktadır. Özellikle algıların çok geniş bir bant seviyesinde olduğu erken konuşma dönemi için bu olayların derin etkilerinin olduğu söylenebilir.Konuşma bozuklukları ortaya çıktıkları an itibari ile problem olarak görülmeli ve ciddiye alınmalıdır.
Aksi takdirde bu yapı kemikleşerek çocuğunuz üzerinde kalıcı izler bırakabilir.

Konuşma bozuklukları  çeşitli şekillerde görülebilen sesletim ve akıcı konuşma sorunları olabilmektedir. Bireylerdeki bu problemlerin doğuştan geldiği halk arasında yaygın bir durum olsa da bu çok doğru olmayan bir yanılgıdır. Bireyler özellikle erken konuşma dönemlerinde oldukça sık şekillerde çevresel faktörlerden etkilenebilmektedirler. Konuşma bozukluklarını gruplar halinde incelemek istersek,

Artikülasyon Bozukluğu: Eğer sesleri doğru çıkarmakta veya kelimeleri doğru söylemekte zorlanıyorsa, bu artikülasyon bozukluğu problemi. Yanlış telaffuzlardan oluşan yapılardır. Mesela, çocuğunuz ‘örümcek’ yerine ‘öyümcek’ ya da ‘athena’ yerine ‘atsena’ diyorsa artikülasyon sorunu vardır.

Shaping Tekniği

Shaping Tekniği

Shaping Tekniği

Akıcı konuşma bozukluğu olarak bilinen ve konuşma esnasında yaşanan takılmaların önüne geçmek adına uygulanan yöntemlerin mevcut akıcılığı şekillendiren bir boyutta ele alındığı bir yöntem olan Fluquency Shaping Tekniği bireylerdeki konuşma sorunlarına çözüm olmaktadır. Bilinenin aksine bir hastalık olmayan kekemelik, psikolojik veya ruhsal bir problem olarak da görülmemelidir. Shaping Tekniği sayesinde çözüm bulunan takılmalar ve duraksamalar akıcılık kontrolünün bireylere verilmesi ile son bulmaktadır.

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu

cocuklarda-konusma-bozuklugu

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu

Çocuklarda yaşanan konuşma sorunları genel olarak erken konuşma döneminde görülür.. Okul çağı sonrasında sık rastlanmayan konuşma bozuklukları özellikle fizyolojik travmalar nedeni ile ortaya çıkmaya başlarken okul çağı öncesinde çok sık görülen konuşma bozuklukları doğuştan olmayan ancak çevresel faktörlerin etkileri ile ortaya çıkan problemlerdir. Çocuklarda konuşma bozukluğu takılmalar, uzatmalar, duraksamalar ya da harf hataları, dil tembelliği gibi sorunlarla birlikte görülmektedir.

Konuşma Terapisti

Partial-Sound-icon1

Konuşma Terapisti

Anlamsız takılmalar ya da anlaşılmayan şekilde devam eden konuşmaların olabildiği konuşma bozuklukları, doğuştan olmayan sıkıntılarken, işitme kaybı olan kişilerdeki sorunun kaynağı farklıdır. Konuşma bozukluklarının çözümü adına yürütülen konuşma terapilerini uygulayan uzmanlara verilen genel isim konuşma terapistidir. Konuşma terapisti kişilerdeki konuşma bozukluklarının türüne göre hareket eden kişilerdeki konuşma sorunlarının neler olduğunun tespitini yapan ve sonuç itibari ile hangi konuşma yöntemini kullanması gerektiğine de karar veren kişidir. Bu seansların sıklığı,ne kadar devam etmesi gerektiği, devamlılığı ve verimine etki eden kişi konuşma terapisti olmalı, terapiyi alan kişinin çevresinin bu konuda uzmanı yanlış yönlendirmiyor şekilde konuya yaklaşmaları gereklidir.

Kekemelik

konusma_sirasi_th

Kekemelik

Yaşanan sıkıntılı anların sonrasında genelde çocuk yaşlarda gördüğümüz takılma sorunları hastalık gibi değerlendirilmemelidir. Kişilerde belli bir standardı olmaksızın yaşanan akıcı konuşma bozukluklarıdır. Kekemelik olarak adlandırılan bu akıcı konuşma bozuklukları ilk hece takılmaları olarak da isimlendirilir. Kekemelik, kişi konuşmaya başladığı anda devreye giren bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Kişi konuşmaya başladığı anda takılmalar, uzatmalar, teklemeler, duraksamalar ya da tutulmalar dediğimiz hiç ses çıkaramama durumları olarak görülebilmektedir.Özellikle çocuklarda kekemelik,  oldukça ciddi ihtimallerde erken konuşma dönemlerinde ortaya çıkma riski taşıyan bir sorundur.

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

stuttering-92333c

Çocuklarda Kekemelik Tedavisi

 

Fizyolojik olarak ilk konuşmalarda görülmeyen, hatta önceleri çokta güzel konuşan çocukların konuşma sorunu yaşamaya başlamaları ile genellikle nazar değdi gibi bir yaklaşımla bilinmektedir. Ortaya çıktığı ilk yıllarda çocuğun bu zorlukla karşılaşması aslında doğal sayılabilecek bir seleksiyondur. Devamlılığı sürekli sıkıntı oluşturan kekemelik sorunu, özellikle de ergenlik döneminden önce halledilip, kişilerde davranış bozukluğuna sebebiyet vermeden ortadan kaldırılmalıdır. Kekemelik tedavisinde iki aşama olduğu düşünülürse çocukluk dönemi ve ergenlik sonrası olarak izlenebilir. Kekemelik olarak devam eden takılmalar ilk aşamalarda kalıcı olmayan sorunlardır. Bu yüzden çocuklarda kekemelik tedavisi takılmaların ortaya çıkmasıyla birlikte hemen başvurulması gereken bir süreç olarak görülmemelidir. Ayrıca iki ile yedi yaşları arasında korkulu anların sonucunda ortaya çıktığını gördüğümüz çocuklarda kekemelik, ortalama bir yıl içerisinde kendiliğinden geçme ihtimali olan takılmalar, oturan bir konuşma alışkanlığı olmadan doğru şekilde aile bireyleri tarafından yönlendirmelidir.

Konuşma Bozukluğu Tedavisi

Konuşma Bozukluğu Tedavisi

Bireyler üzerindeki konuşma sorunları tedavi edildiği takdirde ortadan kaldırılabilmektedir. Genel olarak doğuştan geldiği düşünülen konuşma sorunları aslında bireyin stresli,korkulu,heyecan yaratacak ortamlarda bulunması,bir olay sonrası travma konuşma bozukluğunu tetiklemektedir.Konuşma bozukluğu tedavisi, konuşma bozukluklarından hangisinin mevcudiyetinin belli oluşunun ardından konuşulabilecek bir konudur. Çünkü çeşitli konuşma bozukluğu problemlerinden ancak belli bir kısmının konuşma bozukluğu tedavisi söz konusu olabilir. Misal doğuştan gelen konuşma problemleri olarak bilinen dil ile ilgili sorunlar sonradan meydana gelen ve geçici konuşma bozuklukları gibi alışkanlık tabanlı olan sorunlar olmamaktadır. İşitme kaybının olduğu durumlarda olduğu gibi kişilerle yapılması gereken eğitimlerin kişi tarafından duyamadığı için işitilememesi bu tabandaki konuşma bozukluğu tedavisini olanaksız kılmaktadır.

{$footer_yazisi}